Motoryat.com Türkiye nin En Özel Deniz Araçları Adresi.
Kategoriler
Motoryat (281)
Fiber Tekne (90)
Motoryat (43)
Ahşap Tekne (19)
Sürat Teknesi (19)
Offshore (18)
Balıkçı Teknesi (18)
Bot (11)
Yelkenli (10)
Ahşap yat (10)
Sandal (7)
Gezi Gemisi (7)
Compozite Tekne (5)
Sürat teknesi (4)
Dıştan Takma Motorlar (2)
Hizmet Teknesi (2)
Trawler (2)
Elektrikli Motorlar (2)
Hovercraft (2)
Deniz Motoru (1)
Gulet (1)
Lobster (1)
Katamaran (1)
Fiber Kano (1)
Paraşüt Teknesi (1)
Su Sporları (1)
Diğer (3)
Ekipman (Güvenli E-Ticaret) (689)
Bağlama-Demirleme (264)
Baş Pervanesi (73)
Balıkçılık (62)
Bakım-Boya-Kimyasal (60)
Elektrik (30)
Güvenlik (29)
Motor (24)
Su Sporları (21)
Şisme bot (18)
Yelken Direk Ekipmanları (17)
Marin Güneş enerji (13)
Elektronik (8)
Motor Yedek Parça-Aksesuar (7)
Marina Hizmet Araçları (6)
Tekne (5)
Güverte (5)
Marina Araçları (5)
Dümen & Kumanda (5)
Yat Tekstil & Dekorasyon (3)
Jetski Platformu (3)
Pis Su (2)
Sintine (2)
Denizcilik Eğitimi (2)
Dizel Motor Parça-Aksesuar (2)
Giyim (1)
Kabin (1)
Diğer (17)
Bakım Onarım (14)
Bakım Onarım Alanı (6)
Elektrik & Elektronik (2)
Boya Zehirli Gelcoat (1)
Döşeme & Yelkenler (1)
Marangoz Mobilya Döşeme (1)
Makine & Seyir Sistemleri (1)
Kışlık Bakım (1)
Diğer (1)
Gezi Tur (12)
Kiralık Motoryatlar (3)
Kiralık tekne (3)
Yat Kiralama (2)
Boğaz Turları (1)
Yat Gezisi (1)
Tekne Kiralama (1)
Yemekli Boğaz Turu (1)
Kariyer (21)
Eleman Arayan (6)
İş Arayan (15)
Kullanım Şartları


             SÖZLEŞME 

İş bu sözleşme, mütemmim cüzleri olan ekleri ve açıklamaları ile birlikte  MOTORYAT olarak  ile Motoryat.com isimli web sitesine (bundan böyle site olarak “SİTE” anılacaktır) üye olan kullanıcı arasında, Site’nin bulunduğu web ortamında, kullanıcı tarafından, Sözleşmenin elektronik olarak onaylanmasıyla kurulmuş olur. Sözleşme, kullanıcı tarafından onaylama anından itibaren taraflar arasında hüküm ifade eder.

 

2. TANIMLAR

 

E-Ticaret Sistemi: Alıcı ve Satıcı arasında akdedilmiş olan satış akdinin ödemeye ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak işbu sözleşme'de belirtilen koşullar dâhilinde MOTORYAT tarafından sağlanan hizmet.

 

Alıcı                      : Sözleşmede belirtilen E-Ticaret Sistemi hizmetini kullanmak suretiyle; E-Ticaret Sistemi üzerinden, Satıcı tarafından satıma arz edilen mal ve hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi olan üye.

 

Satıcı                    : Sözleşmede belirtilen E-Ticaret hizmetini kullanmak suretiyle üyelere yönelik olarak hukuken çekişmesiz bir şekilde, üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri satışa arz eden gerçek ve/veya tüzel kişi olan üye.

 

Üye                       : www.motoryat.com web sitesine üye olan ve site dâhilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar altında yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

 

Kullanıcı             : Siteye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

 

Güvenli Hesap : E-Ticaret Sistemindeki ödeme yükümlülüğünün ifa edilmesi için MOTORYAT

tarafından yönetilen banka nezdinde ki havuz hesabı.

 

Site                        : www.motoryat.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından

oluşan web sitesi.

 

MOTORYAT Üyelik Hesabı: Üye’nin site içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli

olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, üyelikle ilgili konularda MOTORYAT’a talepte bulunduğu, üyelik

bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği yalnızca kendisinin

belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği kullanıcı adı ve şifre ile site

üzerinden erişilen üyeye özel internet sayfası.

 

İlan Programları: MOTORYAT tarafından site içinde ve MOTORYAT Üyelik Sayfasında; teknik özellikleri, site içinde bulunacağı konumu, yayınlanma süresi, satış fiyatı, ödeme koşulları gibi detaylı bilgilerin bulunduğu ve bilgilerden üyeye seçim şansı tanınarak üyenin kendi tercihleri doğrultusunda kişiselleştirebileceği sitede yer alacak ilan/lar.

 

MOTORYAT Hizmetleri: Site içerisinde üyelerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla MOTORYAT tarafından ortaya konulan uygulamalar. MOTORYAT, site içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde üyelerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman hizmetlerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. MOTORYAT tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili üyelerin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar MOTORYAT tarafından ilgili hizmetin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu internet sayfasından üyelere duyurulur.

 

MOTORYAT Veritabanı: Site dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği MOTORYAT’a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

 

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

 

3.1. Sözleşmenin konusu; Sitede sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma koşullarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

3.2. Sözleşmenin kapsamı; işbu sözleşme ve ekleri ile site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin MOTORYAT tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

 

3.3. Kullanıcı, Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin MOTORYAT tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4. ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

 

4.1. Üyelik sitenin ilgili bölümünden üye olmak isteyen kullanıcı tarafından siteye üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve MOTORYAT tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

 

4.2.  Siteye üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve MOTORYAT tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular veya yukarıda belirtildiği gibi MOTORYAT tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış; üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular site kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi üyeliğin doğurduğu hakların kullanılmasına engeldir.

 

4.3. Sözleşmeye aykırılık, sitede belirtilen kurallara aykırılık, üyenin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun MOTORYAT bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun MOTORYAT tarafından tespit edilmesi veya MOTORYAT’ ın ticari kararları veya MOTORYAT tarafından ortaya çıkan durumun hukuki bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi halinde; MOTORYAT kendi iradesi ile her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve üyenin, üyeliğine son verebilir. MOTORYAT keyfiyet kendisinde olmak kaydıyla gerekirse sözleşmeyi feshetmeden üyenin, üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir.

 

5. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 

5.1. Üyenin Hak ve Yükümlülükleri

 

5.1.1. Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, site hizmetlerinden faydalanırken ve sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

 

5.1.2. Üye, MOTORYAT’ ın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

Bunun haricinde üyenin site üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak üçüncü kişilerin haklarını ihlal ettiği iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca MOTORYAT’ a beyan edilerek yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi veya alıcı ve satıcı üyeler arasındaki uyuşmazlıklarda taraflardan birinin yargı yoluna başvurmak istediğinin MOTORYAT’ a bildirilmesi halinde MOTORYAT, bildirimde bulunanın haklılığını gerektiriyorsa kendisine bildirdiği ad, soyad bilgisini karşı tarafa verebilir.

 

5.1.3. Üyelerin, MOTORYAT tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla MOTORYAT Üyelik Hesabına girişte kullandıkları kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve müstakilen kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyeler, kullanıcı adı ve şifrenin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer üyelerin, MOTORYAT’ ın ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

 

5.1.4. Üyeler site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin site üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedirler. MOTORYAT; üyeler tarafından MOTORYAT’a iletilen veya site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

 

5.1.5. Üyeler, MOTORYAT’ in yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

 

5.1.6. MOTORYAT’ ın sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla site üzerinde işlem yapmayı kabul ederler.

Her üye, site nezdinde yaptığı her işlem ve eylemden, hukuki ve cezai anlamda sorumludur.

Her üye, MOTORYAT’ın ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri site üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla MOTORYAT ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini gayrikabili rücu kayıt ve şartıyla kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Üyelerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri, site üzerindeki faaliyetler nedeniyle, üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı MOTORYAT doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

5.1.7. MOTORYAT, site üzerinde yer alan ilanlar ile bizatihi site ile ilgili olarak kullanıcıların sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve sitesini kullanmasına izin vermektedir. MOTORYAT tarafından başkaca hukuka aykırı kullanımlara açıkça izin ve rıza verilmemektedir. Bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, MOTORYAT üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere her türlü fiilin işlenmesi halinde MOTORYAT’ ın gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

 

5.1.8. Sitenin veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen MOTORYAT’ in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

 

5.1.9. Sitede üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı MOTORYAT’ ın, MOTORYAT çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır.

Üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. MOTORYAT, üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

 

5.1.10. Üye, site üzerinde gerçekleştirdiği işlemler ile ilgili olarak, reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu önlem ve prosedürlerle ilgili MOTORYAT’ in herhangi bir yetki ve sorumluluğu bulunmadığını gayrikabili rücu kayıt ve şartıyla, kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde çerçevesinde belirtilen kapsamda önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi halinde, MOTORYAT’ ın ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan dolayı sorumlu olacağını gayrikabili rücu kayıt ve şartıyla, kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.1.11. Üye, MOTORYAT üyelik hesabı üzerinden başta ilan programlarına ilişkin seçimleri olmak üzere MOTORYAT üyelik hesabı içerisinde gerçekleştirdiği bilcümle seçime ilişkin yapmış olduğu her türlü işlemin ve talebin kendisini gayrikabili rücu kayıt ve şartıyla bağladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.1.12 Üye, MOTORYAT üyelik hesabı üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.1.13. Üye, sitede yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, sitenin altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin sitede yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.1.14. Üye, sitede yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. üyenin ilanında belirttiği şekilde hukuken üzerinde tasarruf yetkisi olmayan, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan EK-3’de belirtilen nitelikte olan mal ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren üyeler için MOTORYAT, üyeye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan üyeliğini askıya alabilir, üyelikten çıkarabilir, üyelikten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.

 

5.1.15. Üye, öncelikle tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını aksi halde tüm hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.1.16. Üye, seçmiş olduğu ilan programında MOTORYAT tarafından belirtilen koşullar çerçevesinde gerekli olan iş ve işlemleri eksiksiz olarak yerine getirmeyi ve seçmiş olduğu ilan programı bedelini ilan programında belirtildiği şekilde MOTORYAT’a ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.1.17.  Üye, kendisine ait ilanlarını sitenin mağazalar bölümünde detaylı olarak açıklandığı ve sınırları belirtildiği üzere, kendisine ait bir bölümde, kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte site üzerinden yayınlayabilir. Üye’nin işbu madde içerisinde belirtilen şekilde ilanlarını yayınlayabilmesi için, işbu sözleşmenin haricinde, sitenin mağazalar bölümünde belirtilen bedelleri ödemesi, bu bölümde belirtilen kural ve koşullara uyması ve ayrıca EK-7 Mağaza Kullanım Kuralları belgesinde belirtilen kural ve koşullara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmesi gerekmektedir.

 

5.1.18. Üye, farklı bir kullanıcı adı kullanmak suretiyle birden fazla MOTORYAT üyelik hesabı açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple üyelikten çıkarılan, üyeliği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar siteye girmek için farklı bir kullanıcı adı ile bir veya daha fazla MOTORYAT üyelik hesabı açtığının, MOTORYAT tarafından tespit edilmesi halinde, MOTORYAT’ in, bu kişinin tüm MOTORYAT üyelik hesaplarını, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi vardır.

 

 

5.2. MOTORYAT’ ın Hak Ve Yükümlülükleri

 

5.2.1. MOTORYAT, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm site kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. MOTORYAT, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, MOTORYAT’ in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. MOTORYAT tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde MOTORYAT tarafından yapabilir. MOTORYAT tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

 

5.2.2. Site üzerinden, MOTORYAT 'in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portalara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu link'ler üyeler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle MOTORYAT tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği web sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, portallar, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri veya portallarda sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında MOTORYAT’ in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

5.2.3. MOTORYAT, sitede yer alan üyelerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin üye bilgilerini, üyenin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

 

5.2.4. MOTORYAT, sitenin işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; MOTORYAT bu mesaj ve içeriği giren üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

 

5.2.5.Satıcının satışa arz ettiği ürünlere, kendisinin, arkadaşının, akrabalarının veya tanıdığı başka bir şahsın teklif vermesi, 'manipülasyon' (sahte teklif vermek) olarak değerlendirilir. 'Manipülasyon' yaptığı ve/veya Sözleşmenin mütemmim cüzleri olan eklerinde yer alan Yasaklı Ürünler'i ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan ürünleri satışa arz ettiği ve/veya sözleşmesi hükümlerine ve sitede belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen satıcının üyeliği, MOTORYAT tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir. 

5.2.6. Kullanıcılar ve MOTORYAT hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Sözleşmenin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

5.2.7. Kullanıcıların, siteye üye olurken sisteme yükledikleri “kullanıcı isimleri” veya “dükkan” isimleri de işbu sözleşme içinde yer alan hükümlere tabi olup, kullanıcıların “kullanıcı ismi” veya “dükkan” ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcıların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, MOTORYAT sözleşmeye aykırı bu durumun düzeltilmesini kullanıcıdan talep edebileceği gibi dilerse kullanıcıya önceden haber vermeksizin kullanıcının üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir. 

5.2.8. MOTORYAT, marka ve patent hakları da dâhil olmak üzere her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları zarara uğrayan kişilerin, başvuruları üzerine, kullanıcılara ilişkin ürünlerin listelenmesini kaldırma ve gerektiğinde kullanıcıların üyeliklerini askıya alma ve iptal etme hakkını saklı tutar.

 

6. MOTORYAT HİZMETLERİ VE KULLANIM KOŞULLARI

 

MOTORYAT; sitede, iş bu sözleşme ile kapsamı ve kullanım koşulları belirlenen hizmetleri üyelere sağlayacaktır. MOTORYAT tarafından verilen hizmetlerin temel hedefleri;

 

Üyelerin hukuken üzerinde tasarruf yetkisi bulunan mal ve hizmetleri belli bir bedel karşılığında ilgili kişiler tarafından satın alınması, kiralanması veya takasa konu yapılması gibi hukuki işlemlere konu olabilecek şekilde üyenin MOTORYAT üye hesabı üzerinden yükleyeceği içeriklerin site üzerinden üyenin seçtiği tarzda ilan şeklinde gösterilmesi yoluyla pazarlamasının, tanıtımının ve reklamının yapılması,

 

Üyelerin birbiri arasında işbu sözleşmede belirtilen E-Ticaret Sistemini kullanarak site dahilinde sergilenen ilanlarda belirtilen koşullar çerçevesinde site üzerinden diğer üyelere üzerinde tasarruf yetkisi bulunan ürünlerinin satışının yapılması için iletişim ortamı sağlanması ve taraflar arasındaki ödeme ilişkisinde ödemenin işbu sözleşme ile belirlenen kapsamda güvenli bir şekilde sağlanması için bir sürecin sağlanmasıdır.

 

6.1. MOTORYAT İlan Hizmetleri

 

6.1.1. Üye, MOTORYAT üyelik hesabı üzerinden MOTORYAT tarafından belirlenen ilan programlarına göre MOTORYAT Üyelik Hesabı içerisindeki site imkanlarını kullanarak ilanlarını yaratacak ve MOTORYAT veritabanına yükleyecektir.

 

6.1.2. MOTORYAT, üye tarafından MOTORYAT üye hesabı üzerinden yapılan seçimler doğrultusunda ilan programına uygun olarak üye tarafından oluşturulan ilan/ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanları ilan programında belirtilen şekilde sitede yayınlanmasını kabul veya ret edecektir. MOTORYAT, üye tarafından ilan programlarına uygun olarak oluşturduğu ilanının yayınlanması talebini değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek bu kriter ve koşulları sitenin ilan programlarına ilişkin kısmında yayınlayacaktır. MOTORYAT, yapacağı değerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda ilgili ilan programına göre MOTORYAT üyelik hesabı içerisinde yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde üyenin ilanını/ilanlarını yayınlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.1.3. MOTORYAT, sitede yayınlanan ilanların; hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve sitede yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması veya işbu sözleşmenin 4.3 maddesinde belirtilen şart ve koşulların oluşması gibi sebeplerle üyeye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. MOTORYAT bahsi geçen duruma ilişkin üyeye iade faturası karşılığında herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını aynı şekilde üyenin de ilgili ilan programı için ödemiş olduğu bedelin iadesini MOTORYAT’ dan talep ve dava etmeyeceğini gayrikabili rücu kayıt ve şartıyla kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.1.4. MOTORYAT, üyenin ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve MOTORYAT ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. üye, bu konuda MOTORYAT’ a yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

6.2. MOTORYAT E-Ticaret Hizmetleri

 

E-Ticaret hizmeti işbu sözleşmede belirtilen Alıcı ve Satıcı sıfatına sahip üyelerin sitenin alt yapısını kullanarak alım-satım konusunda çevirimiçi (on-line) ortamda anlaşmalarını sağlayacak alt yapının kendilerine sunulması; bu alt yapı üzerinden varılan anlaşma koşullarına uygun olarak tarafların yüklendikleri borcun eksiksiz ifa edilmesi ve bu durumun taraflarca işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde usulüne uygun şekilde MOTORYAT’ a bildirilmesi durumunda alıcı tarafından MOTORYAT’in güvenli hesabına aktarılan ürün bedelinin satıcının hesabına transfer edilmesi, eğer satıcı borcunu gereği gibi ifa etmezse ve bu durum işbu sözleşmede belirtilen koşullar çerçevesinde alıcı tarafından MOTORYAT’ a bildirilirse, alıcı tarafından MOTORYAT’ ın güvenli hesabına aktarılan ürün bedelinin işbu sözleşmede belirtilen koşullar çerçevesinde alıcıya iade edilmesini sağlayan, işbu sözleşme ve ayrılmaz bir parçası olan eklerinde ve sitede detayları açıklanan sistemdir.

 

Aşağıdaki hükümler, MOTORYAT E-Ticaret Hizmeti’ ni kullanan alıcı ve satıcı sıfatına sahip olan üyelerin hak ve yükümlülükleri ile MOTORYAT’ in bu hak ve yükümlülükler karşısındaki durumunu düzenlemektedir.

 

MOTORYAT E-Ticaret Hizmeti’nden yararlanan satıcılar aynı zamanda işbu sözleşmenin 6.1. maddesinde belirtilen yükümlülüklere de uymak zorundadır. E-Ticaret Hizmeti’nden yararlanan satıcıların sisteme girdikleri ilanlarda işbu sözleşmenin 6.1. Maddesinde belirtilen hükümler de geçerli olarak uygulanacaktır.

 

6.2.1. Alıcıların Hak ve Yükümlülükleri

 

6.2.1.1. E- Ticaret Hizmeti’nde alıcı, sitede ilanları gösterilen satıcıya ait ürün ve hizmetlerin satın alma talebini; MOTORYAT internet sitesinin alt yapısını kullanarak yapar. Alıcının site üzerinden MOTORYAT’ ın internet sitesine ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talebinin mahiyeti; ilanda belirtilen mal ve hizmetin satışıyla ilgili tüm şartları kabul ederek satıcı ile arasında bir Satış Akdinin, yapmış olduğu satın alma talebiyle kurulduğu anlamına gelmektedir. Alıcı bu satın alma talebiyle ilgili ürün ve hizmeti satın almayı kabul ve taahhüt eder.

 

6.2.1.2. E-Ticaret Hizmeti’nde satıcı eğer ürünün belli fiyat aralıkları içerisinde alıcı tarafından verilecek teklifler neticesinde kesin satış fiyatının belirlenmesine ilişkin bir satış yöntemi öngörmüşse alıcı “Teklif Ver" butonunu kullanarak satıcıya ürünü satın almak istediği fiyatı belirterek teklifini yapar. Alıcının yapacağı bu teklif satıcının belirlediği teklif aralıkları içerisinde yapılmak zorundadır. Satıcının alıcının teklifini kabul etmesi ile taraflar arasında sözleşme kurulmuş olur. Kabul beyanı sistem üzerinden alıcının elektronik posta adresine gönderilir ve eş zamanlı olarak alıcının MOTORYAT üyelik hesabında görüntülenir. Satıcı kabul veya ret beyanını MOTORYAT üyelik hesabını kullanarak yapmak zorundadır. MOTORYAT üyelik hesabı kullanılmadan yapılan kabul veya ret beyanlarına ilişkin MOTORYAT’ in hiçbir sorumluluğu yoktur. Satıcı tarafından alıcının verdiği teklifin işbu maddede belirtilen usulle kabul edilmesinden 3 (üç) işgünü içerisinde taraflarca anlaşılan ürün bedelinin alıcı tarafından MOTORYAT’ ın güvenli hesabına yatırılmaması durumunda taraflar arasındaki anlaşma kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir. E-Ticaret Hizmeti’nde satıcı ürünün fiyatını belirleyerek ilan içerisinde ilgili bölümde belirtmişse alıcının sepete ekleme işleminden sonra ürünle ilgili ödeme işlemini gerçekleştirmesi halinde taraflar arasında sözleşme kurulmuş olur.

 

6.2.1.3. Alıcı, site üzerinden MOTORYAT internet sitesine ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talepleriyle satıcı tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır. İstisnai durumlar hariç, alıcı tarafından yapılan satın alma talepleri geri çekilemez veya iptal edilemez. İşbu sözleşme kapsamında istisnai durumlar 6.2.1.2 (son) maddesinde belirtilen teklif bedelinin suresi içerisinde MOTORYAT güvenli hesabına yatırılmaması, satıcının kimliğinin belirli olmaması, satıma konu olan ürünün işbu sözleşmenin 6.2.1.1 ve 6.2.1.2 maddelerinde belirtilen şekilde taraflar arasında sözleşmenin akdedilmesinden itibaren satıcı tarafından belirtilen süre zarfında alıcıya ulaşmaması olarak tanımlanmıştır.

 

6.2.1.4. Alıcı, site üzerinden MOTORYAT’ in internet sitesine ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma taleplerinde yalnızca, MOTORYAT’ in güvenli hesabına para transferini yaparak para borcunun ifasını gerçekleştirebilir. Para borcunun ifasının MOTORYAT’ in güvenli hesabı dışında başka biçimlerle gerçekleştirilmesi durumunda MOTORYAT’ in işbu sözleşmede belirtilen E-Ticaret Hizmeti’ne ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi; alıcı ve satıcının hak ve borçları da işbu sözleşmede belirtilen hükümlere tabi değildir. MOTORYAT, para borcunun ifasında anlaşmalı bankalarla hareket ederek alıcıya taksitle ödeme kolaylığı sunabilir. Bu durumda ilgili taksitli ödemeye ilişkin koşullar MOTORYAT tarafından ödemenin gerçekleştirilmesi sırasında sitenin ilgili bölümünden alıcıya duyurulmaktadır. Alıcı taksitli ödemeye karar verir ise sitenin ilgili bölümünde belirtilen koşulları da kabul etmiş olmaktadır.

 

6.2.1.5. Alıcı, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde satıcı ile aralarındaki satış akdinin ödeme kısmının ifası amacıyla MOTORYAT’ in, güvenli hesabına, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1’deki süreç tamamlanana kadar bloke edilmek üzere gönderilecektir. Alıcı, satıcıya ürünün gönderi bilgilerini göndermesinden sonra ürünü teslim alıp güvenli hesaptaki ürün bedelinin satıcının hesabına transferi için MOTORYAT üyelik hesabı üzerinden bildirimde bulunacağını veya satıcı tarafından kendisine gönderilen ürünü kabul etmemesi halinde ürünü satıcıya iade edeceğini ve ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için MOTORYAT üyelik hesabı üzerinden bildirimde bulunacağını kabul ve taahhüt eder. Alıcı ürünü satıcıya herhangi bir nedenle iade etmek üzere geri gönderdiği takdirde güvenli hesapta tutulan ilgili ürüne ait satış bedeli ancak satıcının ürünü geri aldığına dair, MOTORYAT üyelik hesabı üzerinden bildirimde bulunması halinde alıcının hesabına geri gönderilecektir. Alıcı tarafından işbu madde içerisinde belirtilen şekilde onay verilmesi halinde, onay verildikten sonra hiçbir şekilde onay geri alınamayacak, bu süreçten sonra ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık ve benzeri durumda MOTORYAT üyeler arasındaki iletişimi sağlama da dâhil olmak üzere herhangi bir yükümlülük altında bulunmayacaktır. Alıcı yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, MOTORYAT tarafından satıcının kendisine yolladığı ürünü kabul etmiş sayılacağını ve güvenli hesapta bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan satıcıya transferi için MOTORYAT üyelik hesabı üzerinden bildirimde bulunmuş sayılacağını kabul ve beyan eder. Alıcı işbu madde içerisinde belirtilen işlemleri işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1’deki süreçlere, site dahilinde konuyla ilgili yapılan açıklamalara ve surelere uygun olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.2.1.6. Alıcı, satıcılar tarafından satıma arz edilen ürün ve hizmetlerin ayıplı olup olmaması, listelenmesi, satışa arzı yasaklı ürünlerden olup olmaması, niteliği, orjinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere ürün ve hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında MOTORYAT’ in bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

 

6.2.1.7. Alıcı, satıcıya havale edilmesi için güvenli hesaba gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve alıcı tarafından işbu sözleşmenin 6.2.1.5. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra satıcının MOTORYAT’ a bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte güvenli hesapta bulunan alıcı ve/veya satıcının parası üzerinde MOTORYAT’ in kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.

 

6.2.2. Satıcıların Hak ve Yükümlülükleri

 

6.2.2.1. Satıcı satıma arz ettiği ürün ve hizmetler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. Satıcı satıma arz ettiği ürün ve hizmetlerin satışı, ilanı yasak ürünler de dâhil olmak üzere işbu sözleşme hükümlerince belirlenen veya sitenin ilgili yerlerinde belirtilen sitenin ve sitede sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Satıcı satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu MOTORYAT’ in ürün ve hizmetlerin arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

 

6.2.2.2. Satıcı, satıma arz ettiği ürün ve hizmetle ilgili satın alma talebinde bulunan alıcıya söz konusu ürün ve hizmetin satışını ilanında belirttiği şekilde gerçekleştireceğini kabul ve taahhüt eder.

 

6.2.2.3. Satıcı, alıcının güvenli hesaba parayı göndermesi halinde alıcıya ürün ve/veya hizmetin satışını gerçekleştireceğini ve ürün ve/veya hizmetin teslimini alıcı ile kararlaştırdıkları ve işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan EK-1’de belirtilen süreç ve surelere uygun olarak tam ve eksiksiz bir şekilde ifa edeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

6.2.2.4. Satıcı, satışa arz ettiği ve ilanında belirttiği ürün veya hizmetlerin yasaklı ürünlerden olmasından, ürün veya hizmetin üretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumlu olduğunu, bu yönde MOTORYAT’ a yapılan taleplere karşı MOTORYAT’ ı her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.2.2.5. Satıcı, işbu sözleşmenin 6.2.2.2. maddesi doğrultusunda satma yükümlülüğü altına girdiği ürünlerin bedellerinin, MOTORYAT tarafından yönetilen güvenli hesaba, alıcı ve satıcı arasındaki alım-satım işlemi yani ürün veya hizmetin satıcı tarafından fiziki olarak teslimi ve alıcı tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere alıcı tarafından iletileceğini kabul ve beyan eder. Satıcı, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1’de belirtilen süreç ve sure içinde alıcının ürünü teslim alıp, güvenli hesaptaki ürün bedelinin satıcının hesabına iletilmesi için MOTORYAT’ a bildirimde bulunabileceğini veya satıcı tarafından kendisine gönderilen ürün veya hizmeti kabul etmeyerek ürün veya hizmeti satıcıya iade edebileceğini ürün veya hizmet bedelinin kendisine iade edilmesi için MOTORYAT’ a bildirimde bulunabileceğini kabul ve taahhüt eder. Satıcı, alıcının yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde MOTORYAT’ in, satıcının alıcıya yolladığı ürün ve hizmeti alıcının kabul etmiş olduğunu varsayacağını ve güvenli hesapta bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan alıcı tarafından satıcıya iletilmesi için MOTORYAT’ a bildirimde bulunulmuş sayılacağını kabul ve beyan eder. Satıcı işbu madde içerisinde belirtilen işlemleri işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1’deki süreçlere, site dahilinde konuyla ilgili yapılan açıklamalara ve surelere uygun olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.2.2.6. Satıcı, alıcıya karşı işbu sözleşme uyarınca ürün veya hizmeti zamanında ve satışa arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan arî olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; ürün veya hizmetin alıcıya satımı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul eder. Satıcı işbu madde içerisinde belirtilen gönderme ve teslim yükümlülüğünü, MOTORYAT tarafından onaylanan kargo firmaları aracılığıyla yerine getireceğini, gönderi ile ilgili bilgileri MOTORYAT üye hesabı üzerinden siteye gireceğini, bu yükümlülükleri yerine getirmeden gönderi veya teslim yapması halinde, alıcı tarafından güvenli hesaba gönderilen bedelin kendisine iletilmeyeceğini ve alıcıya iade edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.2.2.7. Satıcı, alıcının kendisine havale edilmesi için güvenli hesaba gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyon kesildikten ve alıcının işbu sözleşmenin 6.2.1.5. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra satıcının MOTORYAT’ a bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte güvenli hesapta bulunan alıcı ve/veya satıcının parası üzerinde MOTORYAT’ ın kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.

 

6.3. Ek Hizmetler

 

Üyeler, yukarıda sayılan temel hizmetlere ek olarak siteden duyurulan ve kullanım koşulları sitenin ilgili kısımlarında belirtilen hizmetlerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler. Üyeler MOTORYAT tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve sitenin ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin sitenin ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

 

7. İLAN VERİLMESİ, SATIMA ARZI, LİSTELENMESİ YASAKLI ÜRÜN VE HİZMETLER

 

7.1. MOTORYAT tarafından sitede verilen hizmetler kapsamında bazı ürün ve hizmetlerin satıma arzı, listelenmesi MOTORYAT tarafından yasaklanmıştır. Yasaklanan ürün ve hizmetler tahdidi sayıda olmamak üzere işbu sözleşmenin EK-3 bölümünde belirtilmektedirler. Bu listede belirtilenler dışında Üyenin çekişmesiz olarak üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olmadığı ürün ve hizmetlerin satışa arzı, ilanının verilmesi ve listelenmesi yasaktır.

 

7.2. Yasaklı ürün ve hizmet olarak belirtilen ürün ve hizmetlerin üye tarafından sitede satıma arz edilmesi, ilanının verilmesi ve bu durumun MOTORYAT tarafından tespit edilmesi halinde MOTORYAT ilgili yasaklı ürün ve hizmetin satıma arzına ilişkin ilanı ve listelenmesini durdurma, yasaklı ürün ve hizmeti satıma arz eden, ilanını veren üyenin üyeliğine son verme ve işbu sözleşmeyi ihbara gerek olmaksızın tazminatsız ve geri ödemesiz feshetme haklarını saklı tutmaktadır.

 

7.3. MOTORYAT gerekli gördüğü durumlarda üyeye önceden uyarıda bulunma gerekliliği olmadan (özellikle çalıntı, kaçak ve sahte ürün satışlarında) üye hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla Cumhuriyet Savcılığına ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. Üye, yasaklı ürün ve hizmetin satışıyla bağlantılı olarak MOTORYAT şikayeti ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, MOTORYAT’ ı hiç bir sıfatla sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Üye aynı sebepten kaynaklanan, üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde MOTORYAT’ ın doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil dava yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul ve taahhüt eder. Üye, sitede sergilediği ürünlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti ithalat mevzuatı ve rejimine, gümrük kanunlarına, mevzuatına ve rejimine göre gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş ürünler olduğunu kabul ve beyan eder.

 

8. ÜYE PROFİLİ DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

 

8.1. Üye profili değerlendirme sistemi, üyeler arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi, üyelerin ve kullanıcıların diğer üyeler hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla tamamen üyelerin inisiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Üye profiline yeni mesajlar girme hakkı ve yetkisi sadece üyelere ve MOTORYAT’ a aittir. Üyeler kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece MOTORYAT hizmetleri ve siteyi kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda gireceklerdir.

 

8.2. Üye profili oluşturulurken ve kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken üyelerin yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk yorumu ekleyen üyeye aittir. MOTORYAT kullanıcı profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir.

 

8.3. Üye hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, üye profili değerlendirme sistemini manipüle edecek, işlemde bulunduğu karşı taraf üyeyi kendi profili ile ilgili olumlu yorumda bulunmaya zorlama veya olumsuz yorumda bulunmayı engellemeye yönelik davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde konuyla ilgili MOTORYAT’ ın meydana gelen tüm zararını tazmin edeceklerini ve MOTORYAT’ ın tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve üyenin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

 

8.4. Üyeler, kendileri için oluşturulmuş üye profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir üyeye devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. Üyenin kendisi için oluşturulmuş üye profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde üyeler MOTORYAT’ ın tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve üyenin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

 

8.5. Üyelerin, MOTORYAT tarafından sitede belirtilen kuralları veya işbu sözleşmenin ve eklerinin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, MOTORYAT tarafından kullanıcı profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul ve beyan ederler.

 

9. ÜCRETLENDİRME

 

MOTORYAT, işbu sözleşme kapsamında belirtilen ilan hizmetleri, güvenli ödeme hizmeti ve ek hizmetlerle ilgili hizmet ücretlerini ve ödeme koşullarını sitenin ilgili bölümlerinde ilan edecektir. Hizmet ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişiklik ilan edildikten 3 gün sonra geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Sitede aksi belirtilmediği takdirde, sitedeki hizmetler karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

 

MOTORYAT, site dâhilinde ücretlendirdiği hizmetleri çeşitli biçimlerle (kredi kartı, posta çeki, MOTORYAT kredisi, banka havalesi, eft v.b) tahsil edebilir. Bu usuller sitenin ilgili bölümlerde yapılan açıklamalarda belirtilmektedir. Üyeler burada belirtilen açıklamalara uygun olarak ücret ödemelerini gerçekleştirmekle mükelleflerdir.

 

10. GİZLİLİK POLİTİKASI

 

MOTORYAT, sitede üyelerle ilgili bilgileri işbu sözleşme ve işbu sözleşmenin EK-4 bölümünde yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. MOTORYAT üyelere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

 

11. DİĞER HÜKÜMLER

 

11.2. Fikri Mülkiyet Hakları

 

Bu site dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve bu sitenin (sınırlı olmamak kaydıyla veritabanı, arayüzü, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden MOTORYAT’ in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) MOTORYAT’ a ait ve/veya MOTORYAT tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. Üyeler, MOTORYAT hizmetlerini, MOTORYAT bilgilerini ve MOTORYAT’ ın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının MOTORYAT’ ın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu site kullanım koşulları dâhilinde MOTORYAT tarafından açıkça izin verilen durumlar haricinde MOTORYAT’ ın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

İşbu site kullanım koşulları dâhilinde MOTORYAT tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde MOTORYAT; MOTORYAT hizmetleri, MOTORYAT bilgileri, MOTORYAT telif haklarına tabi çalışmaları, MOTORYAT ticari markaları, MOTORYAT ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

 

11.2. Sözleşme Değişiklikleri

 

MOTORYAT, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda sitede ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, üyenin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

11.3. Mücbir Sebepler

 

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, MOTORYAT işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, MOTORYAT için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için MOTORYAT’ dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve MOTORYAT’ in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

11.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk Kanunlar İhtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

11.5. MOTORYAT Kayıtlarının Geçerliliği

 

Üye, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda MOTORYAT’ in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, MOTORYAT’ ı yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

11.6. Yürürlülük

 

İş bu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden üyenin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

Kurumsal
Hakkımızda
İnsan Kaynakları
Deniz Araçlari
İletişim
Hizmetlerimiz
Mağaza Aç
Banner Reklam Ver
Güvenli eTicaret
Müşteri Hizmetleri
Kullanım Şartları
Banka Hesap Bilgileri
Gizlilik Politikası
Teslimat Bilgileri
THKK
Sosyal Medya

Copyright © 2019 | Motoryat.com | Türkiye nin En Özel Deniz Araçları Adresi. Denize Dair Her Şey | Her Hakkı Saklıdır.
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.